אודות-ביהס
 • חזון בית הספר-
   
  בית הספר שואף לפתח את אישיותו של הלומד, כך שכל תלמיד ותלמיד יוכל להפיק את המירב מהנלמד בשעורים, לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו בתחומים השונים הן כתלמיד והן כאדם בוגר האחראי לעתידו ועתיד החברה שבה הוא חי.
  בית הספר שואף להכיר בערך האדם ולשמור על כבודו, לאפשר לתלמיד להתנהל בסביבה בטוחה ומוגנת.
  בית הספר שואף להקניית למידה המבוססת על נכסי תרבות, הקניית ערכים המושתתים על עוגנים של חברה יהודית-הומניסטית דמוקרטית, צמצום פערים, קידום הישגי לומדים ומתן מענה לצרכים המשתנים של חברה פלורליסטית, תוך טיפוח כשורים חברתיים רגשיים כגון הבנת רגשות ה"אני" ורגשות הזולת, הקשבה וכיבוד השונה.
   
   
  התפיסה החינוכית-
  בית הספר ע"ש הנרייטה סאלד רואה עצמו כמוסד חינוכי השואף לטפח אדם אורייני ,לומד עצמאי, בעל ערכים המתפקד כחלק מחברה בעלת מטרות משותפות.
  המורה הוא דמות המפתחת תהליכים של הנחייה והבניית ידע, תוך טיפוח כישורים חברתיים-רגשיים ויכולות של הערכה ושיפוט.  תפקיד המורים- להאמין ביכולתם של כל תלמיד ותלמידה להגיע למימוש הדרישות שיוצבו בפניהם, ליצור אווירה של אמון שתאפשר שותפות בינם לבין התלמידים ובין התלמידים לבין עצמם, אווירה שתעודד סובלנות, להקנות ידע בדרך מפורשת,מובנית ומכוונת, להציב בפני התלמידים אתגרים לימודיים, להשתמש בכלי הערכה מגוונים למעקב אחר תפקודי הלומדים ,לתכנן,להציב מטרות וליצור חלופות דידקטיות לאור תיאור ההתקדמות והערכתה
  בית הספר שואף ליצירת בסיס לימודי על ידי הקניית מיומנויות יסוד המותאמות ליכולותיו ולכישוריו של התלמיד, באמצעות דרכי הוראה שונות ומגוונות על מנת שכל תלמיד ימצה את מירב כישרונותיו בתחומים השונים.
  בית הספר רואה בהורים שותפים בעשייה החינוכית, התרבותית והחברתית, ומעודד תקשורת רצופה ומכבדת עמם.

  חזרה לעמוד הבית