אפיה-ביום-גשום-וסערה-בכוס-תה
בית ספר שהוא בית, לא מוותרים על חווית הכיבול ביום סוער, בכיתות ב אפו לחמניות והכינו תה.בית ספר שהוא בית, לא מוותרים על חווית הכיבול ביום סוער, בכיתות ב אפו לחמניות והכינו תה.בית ספר שהוא בית, לא מוותרים על חווית הכיבול ביום סוער, בכיתות ב אפו לחמניות והכינו תה.בית ספר שהוא בית, לא מוותרים על חווית הכיבול ביום סוער, בכיתות ב אפו לחמניות והכינו תה.בית ספר שהוא בית, לא מוותרים על חווית הכיבול ביום סוער, בכיתות ב אפו לחמניות והכינו תה.בית ספר שהוא בית, לא מוותרים על חווית הכיבול ביום סוער, בכיתות ב אפו לחמניות והכינו תה.