חזון-בית-הספר

 • "העזו לחלום
    וכאשר הנכם חולמים
    חלמו חלומות נשגבים
    ועשו את הצעדים המעשיים
    כדי להפוך אותם למציאות”
    הנרייטה סאלד  בית הספר שואף לפתח את אישיותו של הלומד,
  כישרונותיו השונים ויכולתו בתחומים השונים.
  בית הספר חותר לקידום הישגים לימודיים גבוהים והעצמת האחריות האישית,
  תוך הקניית ערכי היהדות, שמירה על המסורת וקבלת השונה.
  בית הספר דוגל בשותפות הקהילה בעשייה החינוכית
  ושותפות המושתת על דיאלוג מתמיד.

  מצוינות בחינוך חרותה על דגלנו, בית הספר מעודד שאיפה למצוינות אישית ושואף להגעה להישגים לימודיים גבוהים של כל תלמיד/ה בארבעת תחומי הדעת העיקריים, מתמטיקה, שפה עברית, שפה אנגלית ומדעים.

  כל תלמיד הוא עולם ייחודי, מתוך הנחת יסוד זו בית הספר חותר לפיתוח הסקרנות  האישית של כל לומד, דואג למתן הזדמנויות להתנסויות במגוון חוויות לימודיות בתחומי הדעת השונים לגילוי יכולותיהם.

  ערכי היהדות הפלורליסטית הינה אחד מיסודות החינוך בישראל. מתוך הנחת יסוד זו בית הספר ישלב עשייה עם זיקה לערכי היהדות ולתרבות היהודית- ציונית פלורליסטית

  בית הספר ישאף לעשייה עם קהילת השכונה תוך שיתוף פעולה מתמיד בין הורים, מורים, תלמידים תוך מתן כבוד וביטוי לאוכלוסיה ההטרוגנית והרב תרבותית של חבריה.

  המורים הם דמות מפתח למימוש החזון. צוות בית הספר ידאג לטיפוח תחושת השייכות ופיתוח סביבה חינוכית המושתת על: שיח מתמיד ומכבד בין מורים, הורים, תלמידים וקהילה, יצירת אווירה של אמון וסבלנות, דיאלוג מתמיד וחיזוק הקשר בין מורה-תלמיד.

  תהליכי הנחייה והבניית ידע, וטיפוח כישורים חברתיים- רגשיים הם הדרך למימוש החזון שלנו.


  http://www.sald.org.il/חזרה לעמוד ראשי