ייחודיות-בית-הספר-סאלד
 • ייחודיות בית הספר סאלד מושתתת על ארבעה נדבכים


  שותפות ההורים והקהילה בעשייה החינוכית של בית הספר.
  בבית הספר יש מסורת של שותפות הורים בעשייה החינוכית,  דיאלוג מתמיד מתקיים עימם במפגשי: הורים- מורים, צוות מוביל, וועד הורים מרכזי וועדי כיתה-מורי הכיתות. אנו מבצעים מיפוי צרכי הקהילה ומתוכם גוזרים את יעדי בית הספר למעורבות חיובית של התלמידים וההורים בקהילה.

  מצוינות בהישגים לימודיים בתחומי לימוד שונים
  בית הספר חותר להגעה למצוינות בהישגים לימודיים, תוך הפעלת תוכנית לימודים אישית לתלמידיו השונים, התאמת חמרי למידה בכיתות האם וקיום שעות פרטניות לתלמידים השונים. אנו מאמינים בהוראה בקבוצות עבודה קטנות ומרבית תוכניות הלימוד שלנו מותאמות לכך. במקרים בהם יש צורך אנו בונים תוכניות אישיות לתלמידים –זאת תוך שיתוף מלא של ההורים.
  בית הספר מאפשר בחירה של תחומי דעת על ידי התלמידים ותכני לימוד בתחומי עניין בהיקף של ארבע שעות שבועיות. לכל תלמיד אפשרות למיצוי יכולותיו בתחומים שונים מעבר לתכנית הלימודים הקיימת בכדי לאפשר הצטיינות בתחומים מגוונים.
  למורים ישנה אפשרות בחירה של תחום דעת ,פיתוחו והבאתו לרמה של תכנית לימודים מובנית, כאשר מורים אחרים יכולים אף הם להשתמש בתכנית זו.

  למידה חוץ בית ספרית כאמצעי להעשרת סביבת הלמידה
  בית ספר נהנה מסביבתו הטבעית, ומשתמש בחורשת הירח ככיתת לימוד לשעורי המדעים, סביבה לימודית ולימודי אקולוגיה. טיפוח חורשת הירח על ידי התלמידים- נעשה כחלק מאחריות ומעורבות קהילתית חברתית, מעקב אחר הקינון בחורשה ובעלי החיים הגרים בה, סימון שבילים למטייל, הקמת בתי קינון לצפרים, הצבת שלטי חוצות למטיילים, הפעלת ימים לקהילה הרחבה ופעילות נופש.

  חברת ילדים פעילה ותורמת
  אחת מהנחות היסוד שלנו היא כי תחושה של אחריות ושייכות באה מתוך מעורבות בעשייה, לפיכך תלמידי בית הספר הינם שותפים פעילים בתחומים שונים בבית הספר. השאיפה היא להעצמת כל תלמיד/ה לרכישת ערך המחויבות לחברה בה הוא חי/ לומד. מתוך כך יצרנו חברת ילדים פעילה תורמת ושותפה לעשייה החינוכית בבית הספר ובקהילה הסובבת אותנו.
  התלמידים שותפים במועצת התלמידים, במועצה ירוקה, אחראים על הפעלת פינת החי, הפעלת הספרייה בהפסקות, חלוקת כדורים ומגרשים, הפסקות פעילות, טיפוח הגינה, תורנים באיכות הסביבה, הפעלת כל תלמידי בית הספר בתכניות מגוונות (כגון, יום ירוק, יום היסטוריה, יום מתמטיקה ועוד) בבית הספר מתקיימת חונכות תלמידים בוגרים וצעירים בתחומי הלימוד השונים באופן קבוע, חונכות זה"ב, התנדבות בבית הלוחם ובגני הילדים ועוד.