ילדים-מלמדים-ילדים-בשבוע-זהב
ילדי כיתה ה' מלמדים את הצעירים מהם אודות זהירות בדרכים