למידה-התנסותית-מתוך-משחק
כחלק מהחזון הפדגוגי של בית הספר הילדים לומדים מתוך משחק. משחקי קלפים מלמדים את מיומנות מיון המידע, תוך תרגול קריאה, הרחבת אוצר המילים ושכלול מיומניות חברתיות ושכלול הזיכרון.כחלק מהחזון הפדגוגי של בית הספר הילדים לומדים מתוך משחק. משחקי קלפים מלמדים את מיומנות מיון המידע, תוך תרגול קריאה, הרחבת אוצר המילים ושכלול מיומניות חברתיות ושכלול הזיכרון.כחלק מהחזון הפדגוגי של בית הספר הילדים לומדים מתוך משחק. משחקי קלפים מלמדים את מיומנות מיון המידע, תוך תרגול קריאה, הרחבת אוצר המילים ושכלול מיומניות חברתיות ושכלול הזיכרוןכחלק מהחזון הפדגוגי של בית הספר הילדים לומדים מתוך משחק. משחקי קלפים מלמדים את מיומנות מיון המידע, תוך תרגול קריאה, הרחבת אוצר המילים ושכלול מיומניות חברתיות כחלק מהחזון הפדגוגי של בית הספר הילדים לומדים מתוך משחק