מהפך-בפח-עמוד-המיחזור
לכל דף ערך כפול , קדמי ואחורילכל דף ערך כפול , קדמי ואחורי