מור-דרור  • כל תלמיד בעייני הוא מקור להשראה וללמידה.  כל יום בכיתה הוא הזדמנות חדשה להתפתחות אישית ומקצועית. אני מאמינה שהלמידה האמתית מתרחשת עם חוויות שהתלמיד חווה ותפקיד המורה הוא לתמוך בתהליך,  להוות דוגמה אישית ולגלות הרבה אמפתיה והכלה. חשוב לי שהתלמידים יהיו לומדים עצמאיים, סקרנים וחוקרים ובעיקר בעלי רצון פנימי להעניק מעצמם לסביבתם".