מלאכת-המחזור-גוונים

ללא כותרת

בשמלה אדומה ושתי צמות, <br />
ילדה קטנה, יחידה ותמה <br />
עמדה ושאלה - למה? ’יש לי אישה שאוהבת אותי/ היא רק שלי<br />
היא מכירה אותי מהתחלה/ שלי שלה<br />
היא מוכרחה להיות חכמה/ אמא שלי<br />
ואת השיר אני שר בשבילה.....’’אל מחט של חייט אשר כמו דמעת זהב זוהרת <br />
סוסי מושך לעיירה שלי ’זימרה המחט <br />
לחוט האדום: <br />
- חוט אדום, <br />
חוט אדום, <br />
מה אוכל בך לרקום? <br />
שר החוט: <br />
- הו מחט, מחט, <br />
מה אגיל ומה אשמחה! <br />
אנא, קחיני וריקמיני <br />
פרח כלנית אדום. ’ תופרת אני ותופרת <br />
הים לא יחדל מלנהום <br />
אני את פניך זוכרת <br />
כאילו היה זה היום ’’לסבי ישנה חצר/ ועץ אחד מופלא בה<br />
אין כמוהו בעולם/ כך אומר לי סבא<br />
לא פירות עליו צומחים/ כי הרי ממילא<br />
הפירות סופם לרקב/ מי צריך את אלה?<br />
<br />
זהו עץ של כוכבים מאירי עיניים.....’אמי