סיפורים-מהסיגד-באתיופיה
מרתה, אמא בבית הספר הגיע לספר אודות החג באתיופיה.