עושים-מדעים-לומדים-את-חוקי-ניוטון-תוך-כדי-משחק
בכיתות ו לומדים את חוקי הפיזיקה של ניוטון תוך כדי משחק תחרותי בקוביות עץ ודומינו.  חוק שימור האנרגיה, מושג התאוצה, כיצד מתייבשת כביסה, וכיצד פועל המגנטבכיתות ו לומדים את חוקי הפיזיקה של ניוטון תוך כדי משחק תחרותי בקוביות עץ ודומינו.  חוק שימור האנרגיה, מושג התאוצה, כיצד מתייבשת כביסה, וכיצד פועל המגנטבכיתות ו לומדים את חוקי הפיזיקה של ניוטון תוך כדי משחק תחרותי בקוביות עץ ודומינו.  חוק שימור האנרגיה, מושג התאוצה, כיצד מתייבשת כביסה, ובכיתות ו לומדים את חוקי הפיזיקה של ניוטון תוך כדי משחק תחרותי בקוביות