קומפוסטשף
יום שישי פיקניק פתיחה של הקומפוסטר, הכיתות מכינות ארוחות בוקר בחורשה ו’ארוחת בוקר’ של קליפות לקומפוסטר