קומפוסטשף:-ארוע-חנוכת-הקומפוסטר
שטפנו קילפנו קצצנו תיבלנו אכלנו, ואת כל השאריות לקומפוסטר השלכנו.
כעת נותר רק להמתין שהקומפוסט יבשיל
ביום חנוכת הקומפוסטר, יצאנו כולנו מקטן ועד גדול, מילדי הגן של מיטל שטרם מלאו להם שלוש ועד זקן המורים לחורשה לקצוץ סלט. את השאריות אמנם זרקנו לקומפוסט ועכשיו נותר להמתין להבשלת הדשן, אבל 'על הדרך' למדו על תזונה איכותית, בישול, ועבודת צוות.