תהלוכת-הסובלנות-בפארק-המסילה
בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם בית הספר סאלד יחד עם ועד ההורים העירוני וחברים טובים רבים יזם תהלוכת הזדהות עם