תוכנית-הלימודים
תוכניות
 • תכניות הפועלות בבית הספר
   
  "גוונים"
  תכנית גוונים עוסקת בלמידה רב תחומית, בקבוצות קטנות ובנושאי לימוד מגוונים.
  מטרת התוכנית היא היחשפות לעולמות תוכן חדשים, לימוד בצורה חווייתית ויצירתית, היכרות מעמיקה בין התלמידים והמורים ובין התלמידים לבין עצמם.
   
  בתכנית משתתפים תלמידי כיתות ב'-ו', במתכונת רב גילאית (ב-ג, ד-ו).
   
  במהלך השבוע, התכנית מציעה קורס לבחירת התלמידים, מתוך מגוון תחומים, ביניהם: אמנויות, הגנה עצמית, קורסים של מכון "יד בן צבי", מחול, חקר בעלי חיים, דרמה, צילום, ספורט, עיתונאות, בישול ואפייה, קרקסנות ועוד.
  בכל שליש שנה, התלמידים בוחרים קורס חדש.
     "אמירים"
  האגף למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך, בשיתוף צוות בית הספר, מפעיל תכנית לתלמידים מצטיינים. התוכנית הינה תלת-שנתית (שכבות ג,ד,ה), ובמסגרתה נחשפים התלמידים בשנה הראשונה לשני תחומי ידע ובשנה השנייה הם משתתפים בקורס חשיפה נוסף. בשנה השלישית משתתפים התלמידים בקורס אשר במסגרתו יבחרו תחום ויציגו תוצר. בנוסף, תכנית אמירים מציעה שעה שבועית של קורס לפיתוח מנהיגות חברתית.
     "חברותו" ותכנית המוסיקה
  תכנית לחינוך מוסיקלי המוצעת לתלמידים בכיתה ג'. במשך שלוש שעות מתחלקת הכיתה לשלוש קבוצות:  קבוצה אחת עוסקת בהאזנה למוסיקה ופיתוח מוסיקלי, קבוצה שנייה לומדת נגינה בחלילית וקבוצה שלישית לומדת טקסטים של שירה עברית. בנוסף לכך, במהלך שלושה חודשים, לומדים התלמידים (בזוגות) נגינה בפסנתר.
  בכיתה ד' ממשיכים התלמידים ללמוד נגינה בחלילית, ובכיתות ה-ו מוצעים לימודי המשך בחליל/חליל אלט לתלמידים המעוניינים בכך.
  כיתות ד-ה-ו לומדות נגינה בדרבוקה בקבוצות קטנות (עפ"י התאמה).,
  בנוסף, לאחר שעות הלימודים, מוצעים לימודי נגינה פרטניים בכלי נגינה שונים - בזוגות או בשלשות ע"י מורים מוסמכים, בשיתוף הסדנה למוסיקה "גוננים".


   
   
  "השפה כגשר תרבותי"
  בכיתות ה'=ו' מתקיימת מתקיימת תכנית ללימודי ערבית מדוברת, במשך שעתיים שבועיות בדרך חווייתית ויצירתית. מטרת התכנית להיחשף לשפה הערבית, להכיר את התרבות מתוך שאיפה לקדם שוויון וחיים משותפים בין יהודים לערבים במדינת ישראל.
   
      
  "עצמה לכל"
  תכנית לשיפור הקריאה, המופעלת בשילוב תלמידי כיתות ה', החונכים תלמידי כיתות ב' בקריאה. התלמידים הבוגרים עוברים הכנה מוקדמת והדרכה צמודה במהלך התכנית ושותפים יחד עם מורות התכנית בעבודה לשיפור הקריאה בקרב תלמידי כיתות ב'.
     "קוד ורובוטיקה"
  תכנית המיועדת לכיתות ד' מתוך מטרה להוות נדבך נוסף בקידום האוריינות הטכנולוגית של תלמידי בית הספר. במהלך התכנית התלמידים מתנסים בהרכבה ובהפעלה של רובוטים ובכתיבת קוד להפעלתם. התכנית משתלבת במערך התקשוב הבית ספרי הכולל, חדר מחשבים, עגלת מחשבים, מחשב ומקרן לכל כיתה- אמצעים המשתלבים תדיר במערך ההוראה למידה.
     "אמנות יוצרת למידה"
  שילוב אמנות עם לימודי הסטוריה בשכבות ב', ו'. מטרת להתנסות בלמידה רב תחומית, למידת חקר ולמידה יצירתית. התכנית מתמקדת בלמידה סביב מושג אותו בוחר צוות המורים ושמתוכו יוצאים ללמידה הרב תחומית והיצירתית.