תמונות

כיתות ה חוגגות למידה משמעותית עם מחנכות מסורות

אמירים גרבולוגיה, לומדים בגישה התנסותית משמעותית והחיוכים מעידים על חדוות הלמידה. מפתח הלב הלכה למעשה: תוך ציור דיוקן יש פנאי להתבונן בחבר/הבאמצעות עבודת צוות התלמידים לומדים דרכי חשיבה חדשות מעימיתים לכיתה. גאוגרפיה לא רק מול האטלס בכיתה של אלינוראני רואה אותך ואת רואה אותיבזכות הכיתת הקטנות בבית הספר, מקבלים כל התלמידים זמן למידה איכותי גם עם המורים וגם עם עמיתים לכיתה